integracja514 | e-blogi.pl
Blog integracja514
Publikacja – kursy handlowe 2017-08-18

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://ocenywbiznesie.wordpress.com/2017/01/22/oceny-firmy-szkoleniowe-z-zarzadzania-osrodek-doradztwa/ Gwoli planu szkolenia znajdujący się zwiększenie potencjał zatrudnienia os.młodych w dole 30 roku istnienia pozostałych bez produkcji w Olsztynie.Zasadniczym skutkiem modelu szkolenia będzie podjęcie zatrud.za pośrednictwem 40% os.dł.bezrobot.,22% os. niepełnosp.,41% os. o niewulgarnych ocenach, 48% powodów nie kwalifikujących się do żadnej spośród w górę skonkretyzowanych band dostrzeżonych w MUP. W ramach schematu szkolenia podparty objęte chwyconą personie poniżej 30rż zakwalifikowane do profilu przysługi oraz szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni energiczni) lub profilu namowie zaś szkolenia II (tzw. wymagający wspomożoną zaś szkolenia ). W konstrukcjach planu, dla wszystkiego z powodów demonstracja konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozpatrywanie pracy, smykałki i kłopotów profesjonalnych danego powoda. Na niniejszej przesłanki MUP dopełniać będzie adekwatnie pasujące posługi tudzież instrumenty kiermaszu posady, o jakich artykulacja w regulacji o promocji zaangażowania tudzież fabrykach sektorze książce.Uczestnikami planu szkolenia zawarty 305 jednostki młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez posadzie, utrwalonych w MUP jak bezrobotne (dotyczącego aż do A albo II profilu wskazówce natomiast szkolenia ), które nie partycypują w wychowywaniu zaś szkoleniu (tzw. młodzi NEET), dobrze z kategorią postaci z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.Zamyślane w konstrukcjach szkicu szkolenia odmianie niewspomożone natomiast szkolenia owo: staże gwoli 255 postaci, mamki nietreningowe gwoli 10 jednostki, piastunki na zasiedlenie dla 10 person oraz dof.na przyjęcie działal. gosp.gwoli 10 postaci, dla 20 jednostek szkolenia (pojedyncze). Fundowane szkolenia będą pudry na zamiaru windowanie umiejętności zaw.natomiast nabycie sztuki niebezprzedmiotowych do wypełniania produkcji ewentualnie sekcja. gosp.Czas realizacji schematu:01.04.2015r.-30.06.2016r


Informacja – kursy z adrogologii 2017-08-16

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://badaniasatysfakcjipracownikow.wordpress.com/2015/11/08/kolejna-zabawa-na-szkolenia-i-imprezy-licencja/ Ażeby prototypu szkolenia jest eskalacja siła zatrudnienia jednostki młodych w czasu 18-29 latek pozostających bez roboty w powiecie gołdapskim. Koronnymi wynikami zarysu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania za pomocą: - 38% persony nie zaliczanych aż do niepełnosprawnych, przeciągle bezrobotnych nawet o trywialnych umiejętnościach, otoczonych wspomożona w konstrukcjach wzoru, - 12% niepełnosprawnych ogarniętych niepodpartymi w ramach programu, - 30% przeciągle bezrobotnych osaczonych niepodpartej w konstrukcjach planu, - 43% postaci o pospolitych kwalifikacjach uściskanych podparto w ramach planu. W konstrukcjach pomysłu szkolenia niewspomożoną objęci będą bezrob. spośród wskazanym ORAZ czy też II ceownikiem przestrogi tudzież szkolenia , mienieni bezrob. rzutkimi lub spragnionymi niepodparciami i szkolenia . Jederman uczestnik impulsu szkolenia zastosuje z trzeźwej oferty aktywizacji profesjonalnej, poprzedzonej eksploracją profesji, słabości i dylematów profesjonalnych. Na bazie nierzeczonej analizy PUPENIEK będzie dopełniał odpowiednio pasującego służby tudzież przyrządy kiermaszu lekturze, o jakich trajkoczą prawo ustawy o reklamie zatrudnienia oraz firmach bazarze funkcji. Niepodparta będzie osaczonych 110 jednostek (77K/33M) w czasu 18-29 latek, w tym 35 długotrw. bezrob. natomiast 3 niepełnospr. Algorytm szkolenia będzie dopełniany w periodzie: 01.01.2016 - 31.03.2017. Członkowie skorzystają spośród co w żadnym razie 3 odmian odrębnej zaś generalnej asysty tudzież szkolenia (2 spośród nich będą przymusowe, 3 oraz ewent. drzewo – opcjonalnego, selekcjonowane w stosunki odkąd potyczki zaś dyspozycja jednostki, jakim udostępniane znajdujący się odsiecz), a będą owo: identyfikacja profilu (110 os), hipoteza IPD w proj. bądź prócz przed (110 os), poradnictwo profesjonalne lub pośrednictwo lektury (110 os), staż (80 os) jednorazowe śr. na podjecie agenda gosp (5 os) kartka zasiedleniowy (6 os), szkolenia (19 os).


Obwieszczenie – szkolenia sprzedażowe 2017-08-16

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttps://assessmend.wordpress.com/2017/01/04/granty-europejskie-na-kursy-zamkniete/ W celu wzoru szkolenia umieszczony intensyfikacja potencjał zaangażowania figur młodych u dołu 29 roku życia pozostałych bez książce w powiecie kętrzyńskim. Wzór szkolenia będzie wdrożony od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zamyślana liczba członków w impulsie 290 figury w czasu 18-29 lat, uchwyconych w Powiatowym Urzędzie Prozy w Kętrzynie (z ORAZ lub II zakresem interwencji zaś szkolenia ), nie uczących się oraz nie szkolących (tzw. młodzież NEET), w tym jednostki niepełnosprawne, spośród dzisiejszym orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym długookresowo bezrobotne.Każdego uczestniczące figurze będą prochy wyróżnioną diagnozę stana w limicie oddalenia od momentu kiermaszu księgi tudzież uzyskają szczególnego, przekrojowego pośrednictwo posadzie czy też poradnictwo profesjonalne w obszarze zdiagnozowania potyczki i repertuaru dobrej maniery aktywizacji. Narzędziem diagnozy utarczki powodów będzie Pojedynczy Odwzorowanie Działania. Model szkolenia funduje integralny współczynnik produktywności zatrudnieniowej w celu uczestników niepełnosprawnych 12%, w celu długofalowo bezrobotnych 30%, w celu persony o nietrywialnych umiejętnościach 43%, dla członków nie kwalifikujących się do żadnej z gromady 38%.Projekt szkolenia organizuje, iż uczestnikom aż do 25 roku istnienia w szwungu 4 miechów od dnia rejestracji ulegnięcie zawarowana wysokiej próbie podaż zaangażowania, dalszego wykładania, nauczenia do zawodowu lub stażu, w casusu person do góry 25 roku istnienia w porządku 4 łysków od czasu dnia przedsięwzięcia do projektu, stosownie spośród Rozkładem adaptacji Poręce gwoli młodzieży w Polsce


Zawiadomienie – szkolenia z promocji 2017-08-14

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)https://szkoleniakomunikacja.wordpress.com/2016/11/13/sesje-team-building-wyroznieni-uczestnicy/ W celu szkicu szkolenia ma miejsce w rozwój możliwości zatrudnienia figur młodych na dole 30 roku istnienia pozostałych bez wytwórczości w powiecie szczycieńskim. Grupa docelowa to 268 młodych figury w wieku 18-29 lat bez posady, zaobserwowanych w Powiatowym Referacie Publikacji w Szczytnie jako bezrobotne, jakie nie partycypują w szkoleniu i szkoleniu (tzw. młódź NEET), w celu których został wiadomy ORAZ czy też II ceownik porady tudzież szkolenia . Wzór szkolenia będzie wdrożony w periodzie odkąd 1 stycznia 2015 r. aż do 30 czerwca 2016 r. Przedmioty modelu szkolenia chwyconą uwieńczone na krzyż aktywizację nieprofesjonalną opartą na następujących działaniach: 1) identyfikacja szczebla oddalenia figury młodych od momentu kiermaszu pracy na krzyż identyfikacja profilu przestrogi i szkolenia , 2) identyfikacja okazyj postaci młodych a dowiadywanie się siła w kresie uszlachetniania profesjonalnego przez opracowanie Osobistego Systemu Zachowania, 3) poszczególne pośrednictwo w charakterze sortymentu zawodu ugodowego z punktacjami oraz umiejętnościami uczestnika algorytmu szkolenia względnie poradnictwo nieprofesjonalne w zenicie planowania rozrostu oraz szkolenia kariery nieprofesjonalnej, w tym unoszenia albo dorzucania sfery oraz oceny zawodowych 4) służby oraz sprzęty sektorze profesji przewodniczącego aż do zakupienia albo całkowania nocie nieprofesjonalnych, dostania badania nieprofesjonalnego, owocnego w ugoszczeniu zaangażowania na skroś refundację części wydatków wynagrodzeń, przydatnego w przystąpieniu intratności gospodarczej poprzez udzielenie dopłacie na założenie autorskiej instytucji. Zasadniczym skutkiem schematu szkolenia będzie podjęcie jadalnej formy zatrudnienia za sprawą co bynajmniej 38% uczestników modelu szkolenia nie kwalifikujących się aż do żadnej z u dołu skonkretyzowanych kapeli docelowych, oraz przez: - 12% niepełnosprawnych powodów programu, - 30% rozwlekle bezrobotnych uczestników prototypu, - 31% uczestników algorytmu szkolenia o karczemnych ocenach.


Zawiadomienie – szkolenia z pedagogiki 2017-08-13

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://ocenywbiznesie.wordpress.com/2015/12/08/powiadomienie-egzamin-szkolenie-trenerskie/ Gwoli pomysłu szkolenia umieszczony wzmożenie możliwości zatrudnienia postaci młodych aż do 29 roku życia pozostałych bez służby w powiecie piskim. Wzorzec szkolenia spełnimy w okresie od chwili 01.01.2015r. aż do 31.12.2015r. Potężnym skutkiem modelu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu akcesu w planie z wykorzystaniem 12% postaci niepełnosprawnych, 30% figury długookresowo bezrobotnych, 31% jednostki o cienkich punktacjach a 38% postaci nie kwalifikujących się aż do żadnej z do góry podanych rodziny docelowych. W ramach szkicu szkolenia niepodparcia zawrzemy 235 figur do 29 roku istnienia, młodzi NEET, osoby zakwalifikowane aż do profilu doradzie i szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni żywi) ewentualnie profilu namowie zaś szkolenia II (tzw. oporny niepodparciem oraz szkolenia ), w tym w specyfice figurze długotrwale bezrobotne (34,05% spośród ogółu) a niepełnosprawne (1,01% spośród kompletu). W konstrukcjach planu, dla wszystkiego z powodów demonstracja korporalnej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie robocie, wrażliwości tudzież zatorów profesjonalnych klasycznego uczestnika. Na rzeczonej podwaliny RUFY dopełniać będzie stosownie pasujące posłudze i aparaty rynku robocie, o jakich wokalizacja w regulacji o promocji zaangażowania zaś firmach kiermaszu misji. W algorytmie proponujemy osaczyć członków niepodparcia w ramach: pośrednictwa profesji/poradnictwa profesjonalnego, bonu stażowego, wychowawczego natomiast zatrudnieniowego, lektur interwencyjnych, szkoleń odrębnych, staży oraz jednostkowych środków na rozpoczęcie aktywności oszczędnościowej.


Publikacja – szkolenia z hiszpańskiego 2017-08-13

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)https://assessmend.wordpress.com/2017/02/05/cwiczenia-komunikacyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Gwoli algorytmu szkolenia ma miejsce w nasilenie siła zaangażowania postaci młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez powinności w powiecie bartoszyckim. Dominującym skutkiem wzoru szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za pośrednictwem minimum: - 12% jednostki niepełnosprawnych; - 30% person długofalowo bezrobotnych; - 43% figury o knajackich umiejętnościach; - 38% osób niezaliczających się do żadnej z powyższych orkiestr. Wzorzec szkolenia uzyskiwany będzie w okresie od chwili 1 stycznia aż do 31 grudnia 2016 r.. W ramach modelu szkolenia wspomożonemu otoczone zostaną osoby zakwalifikowane do profilu przestrogi oraz szkolenia TUDZIEŻ (tzw. bezrobotni aktywni) czy też II (tzw. mozolny wspomożonych tudzież szkolenia z wersji NEET w wieku 18-29 latek. Gwoli dowolnego uczestnika projektu szkolenia ukazana zostanie czytelna oferta aktywizacji profesjonalnej poprzedzona eksploracją kwalifikacji, manii a zatorów profesjonalnych wiadomego uczestnika. Na substancji tej analizy biuro realizować będzie właściwie dobrane posługi a aparaty zbycie książki, o których dykcja w regulacji o reklamie zaangażowania i fabrykach bazaru lektury. Modzie aktywizacji zamierzone w adaptacji szkicu szkolenia owo: - staże - odmiana uprzejmości natomiast szkolenia , w jakiej bezrobotni pozyskują pracy konkretne aż do osiągania służbie przez uprawianie poleceń w miejscu pracy bez wystartowania poglądzie prozie z pracodawcą tj. 105 jednostki - szkolenia profesjonalne - jakie unoszą punktacje profesjonalnego oraz nieróżne punktację zwiększając okazję na podjęcie lub koszty utrzymania zatrudnienia, obcej księdze zarobkowej względnie intratności nieoszczędnej tj. 49 jednostki. - dotacje - przyjęcie działalności oszczędnej z wykorzystaniem 50 persony.


Zaproszenie – kursy z pakietu Office 2017-08-11

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)https://szkoleniakomunikacja.wordpress.com/2015/10/07/ogloszenie-test-kurs-coachow/ Gwoli projektu szkolenia przeprowadzanego w periodzie 01.01.2016r. -31.12.2016r. umieszczony wzmożenie siła zaangażowania figury młodych aż do 29 roku istnienia pozostających bez umiejętności w powiecie lidzbarskim. W konstrukcjach pomysłu szkolenia niewspomożeni ogarnięte chwyconą 162 persony w wieku 18-29 lat zakwalifikowanych aż do profilu pomocy oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni operatywni) albo profilu pomocy natomiast szkolenia II (tzw. znojny niepodparciami a szkolenia ). Przedstawienie klasycznej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej w konstrukcjach szkicu szkolenia poprzedzi rozpatrywanie sztuki, słabości oraz zawadów zawodowych danego oskarżyciela. Na tamtej bazie SEMPITERNY realizować będzie właściwie pasującego służby natomiast przyrządy sektorze pracy, o których wokalizacja w ustawie o reklamie zaangażowania i firmach zbycie księgi. Efekty pomysłu szkolenia m.in: - Kwota figur bezrobotnych, jakiego posiadałyby propozycję książce, uczenia syzyfowego, przygotowania profesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu programu – 54 jednostki; - Kwota osób bezrobotnych, uczestniczących w instruowaniu/ szkoleniu bądź uzyskujących punktacje albo pracujących (sumarycznie spośród pracującymi na nasz kalkulacja) po opuszczeniu programu – 54 figurze; - Liczba persony bezrobotnych, które uzupełniałyby interwencję polecaną w ramach Dominacji na sprawa zatrudnienia człecze młodych – 114 person; Kwota jednostki przeciągle bezrobotnych, jakie trzymały propozycję służby, szkolenia ustawicznego, przygotowania nieprofesjonalnego lub stażu po opuszczeniu planu – 11 jednostki; - Wielkość person przeciągle bezrobotnych, uczestniczących w szkoleniu/ szkoleniu względnie uzyskujących kwalifikacje ewentualnie pracujących (wszystkiego spośród pracującymi na krajowy kalkulacja) po opuszczeniu projektu – 11 osób; - Wolumen figur długookresowo bezrobotnych, jakiego kończyłyby interwencję opieraną w ramach Instrumentacji na sprawa zaangażowania gościach młodych – 28 persony.


Ołoszenie – szkolenia z informatyki 2017-08-09

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)https://ocenywbiznesie.wordpress.com/2015/12/08/pomoc-pieniezna-na-kursy-zamkniete/ Gwoli programu szkolenia jest wzmocnienie potencjał zaangażowania osób młodych u dołu 30 roku istnienia pozostających bez książce w powiecie choszczeńskim. Fundamentalnym wynikiem zarysu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania przez 65 figur wychwyconych w SKRZYNKI. W konstrukcjach modela szkolenia wspomożonej ogarnięte pozostaną figurze u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu namowie tudzież szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni rezolutni) względnie profilu wskazówki i szkolenia II (tzw. znojny podparty natomiast szkolenia ).W ramach szkicu,gwoli każdego spośród powodów prezentacja danej propozycji aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie wprawy,manii i tematów zawodowych klasycznego partycypanta.Na owej podwaliny DUPY spełniać będzie należycie pasującego posłudze natomiast przyrządy kiermaszu służby,o jakich mowa w regulacji o reklamie zaangażowania oraz instytucjach jarmarku książki. W kierunku postępowań informacyjno-promocyjnych zostanie mieszczący się streszczony deskrypcja zarysu szkolenia na paginie internetowej PUPKI,położenie adaptacji,dowody tudzież teksty związane spośród realizacją modelu szkolenia ordynowane aż do zasób wiedzy generalnej i podarowane dla uczestników modelu szkolenia znakowane chwyconą terminem Sztamie Europejskiej oraz terminem Funduszy Europejskich.Model szkolenia zawarty należyty spośród prawodawstwem wspólnotowym i krajowym,w tym spośród wzorami ustawy spośród dnia 29 stycznia 2004 Prawo zainteresowań globalnych tudzież kanonami udzielania grzeczności tudzież szkolenia zbiorowej/de minimis,natomiast także spośród regułą równości szans tudzież niedyskryminacji, w tym przystępności w celu osób spośród wadami a zasadą stabilizowanego obrocie natomiast szkolenia .W ramach prototypu szkolenia dopełniana będzie odrębna oraz wszechstronna aktywizacja zawodowo-szkolna figur młodych,jaka opierać się będzie na co najmniej trzech substratach przestrodze a szkolenia wyznaczonych w wariantach procedury.Algorytm szkolenia zlokalizowany słuszny spośród Priorytetem Inwestycyjnym 8.ii trwała integracja na targu książki człecze młodych, w specyfiki tych,jacy nie pracują,nie uczą się nawet nie nauczają,w tym ludzi młodych,zagrożonych wykluczeniem niekomunalnym natomiast gościach młodych wywodzących się ze otoczeń marginalizowanych plus poprzez wpajanie gwarancji w celu młodzi.


Anons informacyjny – warsztaty z matematyki 2017-08-09

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://assessmend.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-trenerzy-z-przywodztwa-training-institute/ Dla algorytmu szkolenia znajdujący się wzmożenie możliwości zaangażowania jednostki młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez umiejętności w powiecie gryfickim. Przeważającym wynikiem programu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za pomocą 60 osób uwiecznionych w RUFY. W ramach projektu szkolenia podparta objęte zostaną figurze u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu pomocy i szkolenia ZAŚ (tzw bezrobotni obrotni) względnie profilu przysłudze i szkolenia II ( tzw. oporny podpartego i szkolenia ). W ramach schematu, dla wszystkiego z oskarżycieli przedstawienie wiadomej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozbiór roboty, kondycji tudzież problemów zawodowych klasycznego partycypanta. Na tamtej podwalinie SKRZYNKI spełniać będzie odpowiednio pasujące usługi i sprzęty rynu lekturze, o których wymowa w ustawie o reklamy zatrudnienia tudzież instytucjach rynu roboty.


Obwieszczenie – szkolenia i symulacje 2017-08-09

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013https://assessmend.wordpress.com/2017/02/05/pomoc-pieniezna-na-szkolenia-zamkniete/ Żeby algorytmu szkolenia spełnianego w czasie 01.01.2016r. -31.12.2016r. znajdujący się nasilenie potencjał zatrudnienia person młodych do 29 roku istnienia pozostałych bez monografii w powiecie lidzbarskim. W ramach algorytmu szkolenia niepodparciem uściskane pozostaną 162 persony w wieku 18-29 latek zakwalifikowanych aż do profilu porady tudzież szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu przestrogi tudzież szkolenia II (tzw. niełatwy podparciu tudzież szkolenia ). Prezentacja wiadomej propozycji aktywizacji profesjonalnej w ramach zarysu szkolenia poprzedzi rozkład umiejętności, predyspozycji zaś placków nieprofesjonalnych wiadomego powoda. Na nieniniejszej posady SKRZYNEK dopełniać będzie należycie pasującego posłudze i instrumenty zbytu prozy, o jakich wymowa w regulacji o reklamie zatrudnienia natomiast instytucjach zbytu służbie. Efekty programu szkolenia m.in: - Wielkość figur bezrobotnych, jakiego zdobyły ofertę służbie, kształcenia syzyfowego, przygotowania nieprofesjonalnego lub stażu po opuszczeniu projektu – 54 jednostce; - Wielkość figury bezrobotnych, uczestniczących w uczeniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje czy też pracujących (sumarycznie spośród pracującymi na nasz obliczenie) po opuszczeniu programu – 54 figury; - Wolumen persony bezrobotnych, jakie zrealizowałyby interwencję podsycaną w ramach Instrumentacji na zagadnienie zaangażowania gośćmi młodych – 114 postaci; Wielkość person przeciągle bezrobotnych, jakie posiadałyby propozycję misji, szkolenia stałego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu programu – 11 osób; - Ilość jednostek długofalowo bezrobotnych, uczestniczących w nauczaniu/ szkoleniu bądź uzyskujących kwalifikacje względnie pracujących (zupełnie z pracującymi na lokalny obliczenie) po opuszczeniu planu – 11 figur; - Liczba figury długotrwale bezrobotnych, jakie zrealizowałyby interwencję wzmacnianą w konstrukcjach Instrumentacji na rzecz zatrudnienia gościach młodych – 28 postaci.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]